Tambure

TS Kadenca

Glazba i arr: Dario Balekić
Tekst: Irena Maroš

Klapa Certissa

Glazba i arr: Dario Balekić
Tekst: Ruža Lazarov

Ivana Škegro

Glazba: Dario Balekić
Tekst: Katica Karas

TS Zvona

Glazba: Dario Balekić
Tekst: Dario Balekić

Glazba: Dario Balekić
Tekst: Željko Vurm

Glazba: Dario Balekić
Tekst: Mirko Štrk

Glazba: Dario Balekić
Tekst: Željko Vurm

Glazba: Dario Balekić
Tekst: Dario Balekić

Glazba: Dario Balekić
Tekst: Marija Glavačević Lakota

Glazba: Dario Balekić
Tekst: Dario Balekić

Glazba: Dario Balekić
Tekst: Mirko Štrk

Glazba: Dario Balekić
Tekst: Mirko Štrk